ఇంటింటా ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలయం                                                   
 
గమనిక: మాకు అత్యదిక సంఖ్యలో అబ్యర్ధన(Request)లు వచ్చినాయి, వీరందరికి అందిస్తూ ఉన్నాము, కావున క్రొత్తగా అడిగేవారికి మేము మీకు Pen Drive పంపించడానికి కనీసం 30 నుంచి 40 రోజుల సమయం తీసుకొనును.ఇది గమనించగలరు.

                                                   
             (అతి విశిష్టం ఆధ్యాత్మిక విద్యా దానం -  3500ధ్యాత్మిక గ్రంధాలను(e-Books/PDF)  ఉచితంగా Pen Drive ద్వారా కాపీ చేసుకొనే సదుపాయం)

                                                                                                               సదాశివ సమారంభాం   
                                                                                                               శంకరాచార్య మధ్యమాం
                                                                                                               అస్మదాచార్య పర్యంతాం
                                                                                                               వందే గురుపరంపరాం.....

                                                                 "గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు     గురు దేవో మహేశ్వరహ      గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ    తస్మై శ్రీ గురవే నమః"  

                  ఒక్క సారి ఆలోచించండి! మన గురుదేవులు వారు తెలుసుకొన్న జ్ఞానాన్ని పరంపరంగా బోధిస్తూ వచ్చారు.అలా  నిరాడంబరంగా అందించకపోతే  కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన రామాయణం, 
             మహాభారతం, భగవద్గీత,    భాగవతాది, వేదాల చరిత్ర ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోగలిగే వారమా ? అలా వారు నిరాడంబరంగా తరువాతి తరాలకు చెప్పకపోతే మన భారత దేశ పరిస్థితి ఏమిటి? భారత దేశ 
            గొప్పదనం అంతా మన గురువులలో వుంది. ప్రపంచం  అంతా సాంకేతికతలో గొప్పవారు అయితే, మన దేశానికి  గొప్పదనము అంతా మన గురువుల వల్ల వచ్చింది.ఎవరైనా ఆద్యాత్మిక సాధన చేయాలంటే 
            అది భారత దేశం, భారతదేశ గురువుల వల్లనే, భారతదేశ ఆద్యాత్మిక గ్రంధాల వల్లనే  సాద్యం...
    
                అటువంటి దేశములో జన్మించటం ఒక వరం, ఇంతటి ఖ్యాతిని అందించిన మన గురువులను స్మరించుకోవటం మహాబాగ్యం. ఎందుకనగా  మన  గురువులు వారు తెలుసుకొన్నది పరంపరంగా పోకుండా 
           కాపాడి అందిస్తూ వచ్చారు,  అటువంటి గురువులకు మనము ఏమి ఇవ్వగలం! ఒకసారి వారిని మనస్సులో తలచుకొని వారికి శిరస్సు వంచి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడం తప్ప!
         
                 భారతదేశానికి దేనివల్ల అయితే కీర్తి వచ్చిందో, మన గురువులు పరంపరంగా అందిస్తూ వచ్చిన ఆ ఆద్యాత్మిక జ్ఞాన సంపదను పరిరక్షించి తరివాతి తరాలకు ఉచితంగా అందించే లక్ష్యంతో భారత ప్రభుత్వపు 
           డిజిటల్ లైబ్రరీ అఫ్  ఇండియా(www.dli.gov.in ) ఎన్నో పెద్ద లైబ్రరీ ల నుంచి, యూనివర్సిటీల నుంచి సేకరించి ఒకచోటకు చేర్చి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.గురు పౌర్ణమి సందర్బంగా వ్యాస భగవానునుని 
           ప్రేరణతో సాయి రామ్ ఉడతా భక్తిగా భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యానికి  మరింత ప్రచారం, సహాయం గా అత్యంత విలువైన మన ఆద్యాత్మిక గ్రంధాలను  సాధకులకు, జిజ్ఞాసువులకు మరింత అందుబాటులోకి        
           తీసుకురావాలని  వ్యాస భగవానుని పుట్టిన రోజు అయిన గురు పౌర్ణమి  సుదినమున నుంచి(31st July 15) అందిస్తున్నాము.
      
                 అదీగాక కొందరు సాధకులు, జిజ్ఞాసువులు తమ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ స్లో వల్ల సాయి రామ్ వెబ్ సైట్(http://www.sairealattitudemanagement.org) నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోలేక పోతున్నామని, అలాగే
         ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో లేదని,పుస్తకాలను పంపించమని కోరుతున్నారు.అటుమంటి  సాధకులకు,జిజ్ఞాసువులకు సహాయం చేయడం కన్నా ఇంకేమి కావాలి. ఇలా ఎంతో మంది డౌన్లోడ్ చేసుకోవటం లో, 
         చదువుకోవటం లో ఇబ్బంది పడుతున్నారని, వారి  కోసం ఈ ఉడతా భక్తి సేవను గురు పౌర్ణమి సందర్బంగా వ్యాస భగవానునుని ప్రేరణతో ప్రారంభిస్తున్నాము.అలాగే ఈ గ్రంధాలను ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా చదువుకోగలరు
         డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేని వారికి, ఉన్నా  అంతగా  స్పీడ్ లేని వారికి ఈ సేవ మరింత గా ఉపయోగ పడగలదని మనవి చెసుకొంటున్నాము. 

                 సనాతన ధర్మ సంబంద దాదాపు 3500  ఆద్యాత్మిక గ్రంధాలను వివిధ వర్గాలుగా విభజించి, PDF రూపంలో PEN DRIVE ద్వారా ప్రస్తుతం అందిస్తున్నాము. సాధకులు, జిజ్ఞాసువులు, ఆసక్తిపరులు, 
         గురుకులాలు, ఆశ్రమాలు,  పీఠాలు  తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్  తో  సాయి రామ్  సేవక బృందపు మెయిల్ కు(sairealattitudemgt@gmail.com)  సంప్రదించగలరు. అనగా మేము PEN DRIVE ద్వారా
         గ్రంధాలను అడ్రస్ కు పంపిచగలం, మీరు గ్రంధాలను మీ కంప్యూటర్ లోకి  కాపీ  చేసుకొని, మేము ఇచ్చే అడ్రస్ లోగల మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసకులకు  అందించగలరు (లేదా) తిరిగి మాకు పెన్ డ్రైవ్ పంపించగలరు.
         ఒక్క సారి ఈ గ్రందాల పేర్లు చదవండి, ఈ గ్రంధాలు ఎక్కడా లైబ్రరీ లలో కుడా  దొరకటం లేదు.అలాగే  ఆయా గ్రంధాల లోగల  సారం చదివిడే  అర్ధం చేసుకోగలరు, ఎంతో  అమూల్యమైనవి అని!. అలాగే ఈ గ్రంధాలను
        భారత ప్రభుత్వపు డిజిటల్ లైబ్రరీ అఫ్ ఇండియా (www.dli.gov.in లేక http://www.dli.ernet.in ) ద్వారా కూడా దిగుమతి, చదువుకోగలరు.
                 దయతో పోస్టల్ అడ్రస్ పంపించగలరు:   
                                             పేరు:  _________   
                                             ఇంటినంబర్: ______    
                                             పోస్ట్:  ______   
                                             జిల్లా:  _______   
                                             రాష్ట్రం:  _______      
                                             పిన్: ______         
                                             ఫోన్: ______      
                                             కొరియర్/పోస్టల్ సౌకర్యం: _______

         3500 ఆద్యాత్మిక గ్రంధాలను(e-Books/Pdf) 33 విభాగాలుగా మా సామర్ధ్యము మేర విభజించి 32gb Pen Drive ద్వారా అందించటం జరిగింది:-
        భక్తి యోగం(500 గ్రంధాలు),కర్మ యోగం(61 గ్రంధాలు),రాజ యోగం(49 గ్రంధాలు),జ్ఞాన యోగం(479 గ్రంధాలు),రామాయణం(123 గ్రంధాలు), మహాభారతం(71 గ్రంధాలు), భగవద్గీత(74 గ్రంధాలు), పురాణములు
       (64 గ్రంధాలు),భాగవతము(74 గ్రంధాలు), వేదములు(100 గ్రంధాలు),ఉప వేదాలు(230 గ్రంధాలు),వేదాంగాలు(192 గ్రంధాలు), ఉప వేదాంగాలు(50), ఉపనిషత్తులు(65),గీతలు(23),ధర్మము(198),కథలు(130),   
       శతకాలు(165), సూక్తులు(57), కీర్తనలు(116),గేయాలు(61),దేవిదేవతలు(82),గురువులు(245),భక్తులు(47), కవులు(142),  జీవిత చరిత్ర(127),మహిళలు(96),పిల్లలు(40),చరిత్ర(71), విజ్ఞానము(86), 
       వ్యక్తిత్వ వికాసం(35) 
http://www.sairealattitudemanagement.org/


         ఈ గోప్పదనమంతా మన ఆద్యాత్మిక సంపద  అందరికి అందుబాటులో ఉండాలని డిజిటల్ లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసిన వారిది, అటువంటి మంచి సంకల్పం చేసిన పెద్దలది, ఆ సంకల్పానికి సహాయం చేసిన తిరుమల
       తిరుపతి దేవస్థానం,  మరి కొన్ని యూనివర్సిటీలు వారికే చెందుతుంది.సాయి రామ్ ఉడతా భక్తి గా వారు చేసిన పనిని మరికొందరికి తెలియచేయస్తుంది, అంతేగాని మా గొప్పదనం ఏమి లేదు అని సవినయంగా     
       తెలియచేసుకొంటున్నాము.ఎందుకంటే వారు  డిజిటల్ లైబ్రరీ స్థాపించకపోతే మేము సేవ చేయగలిగేవాళ్ళం కాదు! అలాగే ఉచితంగా మరికొందరు మహానుభావులు, సాధకులు,జిజ్ఞాసువుల కోసం తమ వెబ్ సైట్
       ద్వారా తమకు తగిన విదంగా కొన్ని గ్రంధాలను ఉచితంగా  అందిస్తున్నారు. వీరి సేవకు  సాయి రామ్ సేవాక బృందం  నమస్కారం ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకొంటున్నాము.


       గమనిక: ఇది లాభార్జన దృష్టిలేని ఆధ్యాత్మికపరమైన ఉచిత సేవ. ఎందుకంటే  అంతర్జాలం(ఇంటర్నెట్)లో ఎన్నో అనవసర సంబంద పుస్తకాలు ఉచితంగా లభిస్తున్నాయి.అటువంటి సమయంలో అఖండ ఆద్యాత్మిక
      జ్ఞాన సంపదను  భారత ప్రభుత్వమే ఉచితంగా అందిస్తున్నది అని తెలుసుకొని, ఈ సమాచారాన్ని సాధకులకు, జిజ్ఞాసువులకు తెలియచెప్పాలనే, అందించాలనే  ఆరాటమే తప్ప, మేము ఏమి ఆశించటం లేదు.
      ఈ సేవలో అంతర్జాలంలోని(ఇంటర్నెట్)  లైసెన్సు/కాపీరైటు అభ్యంతరాలు లేనివి అనుకొన్న  మరికొందరు ఉచిత  సేవా సంస్థల గ్రంధాలు కూడా సంగ్రహించి, DLI గ్రంధాల తో పాటు అందించటం జరిగింది. అనుకోకుండా
      ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే మమ్ములను మన్నిస్తూ,తెలియచేస్తే, మేము సరిదిద్దుకోగలము అని సవినయంగా మీకు విన్నవించుకొంటున్నాము. అలాగే ఈ గ్రంధాలను వ్యక్తిగత ఆద్యాత్మిక ఉన్నతి  కోసం మాత్రమే   
     వినియోగించగలరని ప్రార్దిస్తున్నాము.వ్యాపార, ప్రచురణార్ధం రచయిత, పబ్లిషర్స్ ని సంప్రదించగలరు అని కోరుతున్నాము. మీకు తెలిసిన వేద పాఠశాలలకు,వేద పండితులకు,గురుకులాలకు,జిజ్ఞాసువులకు    
     తెలియచేయగలరు. ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో స్వచ్చందంగా సహాయం చేయాలనుకున్న వారు సేవక  బృందాన్ని సంప్రదించగలరు. 

     చివరిగా మా సేవలో ఏమైనా లోపం,పొరపాటు  వుంటే మన్నిస్తూ, మాకు తెలియచేయగలరని వేడుకొంటున్నాము. 

    ఇప్పటి వరకు(22-Aug-2016)  సాయి రామ్ సేవక బృందం ప్రత్యక్షంగా 180 మందికి  సేవ చేసుకొనే భాగ్యం కల్పించారు. వారందరికి మా కృతజ్ఞతలు. 
       ఇట్లు,
   సదా సాయినాధుని సేవలో,
   సాయి రామ్  సేవక బృదం

   భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
   తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు     :  www.sairealattitudemanagement.org
   తెలుగు భక్తి వీడియోలు    :  www.telugubhakthivideos.org
   సంప్రదించుటకు             :  sairealattitudemgt@gmail.com
   నూతన సమాచారం         :  https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
 
                                                                                                  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*