మహాత్మ గాంధీజీ సంబంద సమాచారం ఒకేచోట!

     నమస్కారం,

Inline image 1
 ఈ రోజు  మహాత్మా గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా మహాత్ముని సంబంద గ్రంధాలు, సినిమాలు సేకరించి ఒకచోట అందిస్తున్నాము. 

ఉచిత తెలుగు గ్రంధాలు:-
గ్రంధం పేరు                                                              చదువుటకు ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేయగలరు
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ఎంపిక చేసిన మహాత్మా గాంధీ రచనలు-1 నుంచి 5EmpikaChesinaMahatmaGandhiRachanalu-1To5
ఆత్మ కథ -1,2AthmaKatha-1To2
గాంధీ - గాంధీతత్వము-1,2Gandhi-GandhiTatvamu-1To2
గాంధీజీ కథGandhijiKatha
మహాత్మా గాంధీMahatmaGandhi
మహాత్మాజీMahatmaji
మహాత్ముడుMahatmudu
బాపు-2Bapu-2
గాంధీజీGandhiji
గాంధీజీ తో ఒక వారంGandhijiToOkaVaaram
గాంధీ మహాత్ముడుGandhiMahatmudu
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గాంధీజీAndhrapradeshLoGandhiji
గాందీమహాత్ముని దశావతారలీలలుGandhiMahatmuniDashavataraLeelalu
బాపు జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలుBapuJeevithamuloniSanghatanalu
గాంధీ తత్త్వం - గాంధీ దృక్పదంGandhiTatvamGandhiDrukpadam
గాంధీ ధర్మ చక్రంGandhiDharmaChakram
నేనెరిగిన మహాత్మ గాంధీNeneriginaMahatmaGandhi
నా జీవితం - గాంధిజీNaaJeevitham
గాంధీజీ అడుగు జాడల్లోGandhijiAduguJadallo
గాంధీ హృదయముGandhiHrudayamu
గాంధీజీకి శ్రద్ధాంజలిGandhijiKiShraddhanjali
బాపు - నా తల్లిBapu-NaThalli
బాపు - నేనుBapu-Nenu
గాంధీ మహాత్ముని రచనా సంపుటిGandhiMahatmuniRachanaSamputi
బా-బాపూజీల చల్లని నీడలోBaa-BapujilaChallaniNeedalo
మానవజీవితము గాంధీ మహాత్ముడుManavaJeevithamu-GandhiMahatmudu
యరోడా జైలు నుండిYarodaJailuNundi
శాంతి సేనShantiSena
నా చిన్నప్పుడుNaaChinnappudu
గ్రామ సేవGramaSeva
గాంధీజీ ప్రభోదాలుGandhijiPrabhodalu
మహాభాషిత రత్నాకరంMahaBhashithaRatnakaram
సర్వోదయముSarvodayamu
మన గ్రామ పునర్నిర్మాణంManaGramaPunarnirmanamసినిమాలు:-
గాంధీ(ఇంగ్లీష్)https://youtu.be/_SRbHnfYHaI
మహాత్మ- గాంధీ జీవితచరిత్ర(డాక్యుమెంటరీ-ఇంగ్లీష్)https://youtu.be/rfHUvW7L5-kసదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు  ఒకేచోట!!
సాయి రామ్ వెబ్ సైట్: http://www.sairealattitudemanagement.org 
సాయి రామ్ సమాచారం: https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement
తెలుగు భక్తి సమాచారం ఒకేచోట: http://telugubhakthisamacharam.blogspot.com 
సాయి రామ్ సేవక బృందాన్ని  సంప్రదించుటకు:  sairealattitudemgt@gmail.com
 * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*