"వ్యక్తిత్వ వికాసం" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    
     సాయినాధుని కృపవల్ల వ్యక్తిత్వ వికాసం సంబంద ఉచిత పుస్తకాలను(eBooks), ప్రవచనాలను(Videos), సినిమాలను, ఇంటర్నెట్ లో సేకరించి ఒకేచోట అందించటం జరిగింది. కావున ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని 
వ్యక్తిత్వ వికాసం పై సమగ్రముగా అధ్యయనం,పరిశోదన చేసి శాంతి, సంతోషం, ధైర్యం, జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, మంచి అలవాట్లు,విలువలు పొందగలరని ఆశిస్తున్నాము.ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియచేయగలరని ఆశిస్తున్నాము.మీ వల్ల వారి జీవితమలో మంచి జరిగితే మీ జన్మ ధన్యత పొందినట్లే. ఇటువంటి సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన మీకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాము.

విన్నపం: ఈ సేకరణలో ప్రధానంగా విద్యార్దులను, నిరుద్యోగులను, యువతను దృష్టిలో ఉంచుకొని తయారుచేసాము. దయతో వారికి ఈ సమాచారం మీరు అందిచినట్లయితే వారికి స్ఫూర్తి, ప్రేరణ, ప్రోత్సాహం, మార్గదర్శం కలిగించినవారు అవుతారు. దయతో కనీసం ఒకరికి అయినా సమాచారం అందించి నవ భారత నిర్మాణానికి మీ సహాయం అందించగలరు.

అధ్యయనం చేసే విధానం ఈ లింక్ లో గల చిత్రంలో వివరించబడినది.అలాగే చివరలో కూడా ఇవ్వబడినది1)  వ్యక్తిత్వ వికాసం పై  గురువులు చెప్పిన ప్రవచనాలు వినుట:
విభాగం
-------
     ఉపన్యాసకులు
   ------------------------
ప్రవచనం పేరు
------------------
                                     
వ్యక్తిత్వ వికాసం బోధమయానంద స్వామి  శ్రీ బోధమయానంద స్వామి-సందేశాలు-1
వ్యక్తిత్వ వికాసం JD లక్ష్మీనారాయణ  శ్రీ JD లక్ష్మీనారాయణ-సందేశాలు-1
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు అనుబందాలు-ఆత్మీయతలు - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు మానవీయ సంబంధాలు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2011
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు మంచి కుటుంబం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు కంప్యూటర్ యుగంలో ఆద్యాత్మికత - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు కుటుంబ వైభవం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు జీవన యాగం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు విద్యార్ధులకు సందేశం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2011
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు విద్యార్ధులకు సందేశం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు విద్యార్ధులకు మార్గదర్శనం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ విద్యార్ధులకు సందేశం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
వ్యక్తిత్వ వికాసం సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ ఉద్యోగులకు సందేశం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2007
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు విద్యార్ధులకు మార్గదర్శనం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు వ్యక్తిత్వ వికాసం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-టెక్కలి- 2015
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు విద్యార్ధులకు మార్గదర్శనం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చలపతిరావు ఉత్తమ జీవన విధానం - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు విద్యార్దులకు మార్గదర్శనం-శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం చలపతిరావు ఆద్యాత్మిక జీవనం - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2012
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-1 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-2 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-3 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-4 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-5 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-6 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-7 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికిపాటి నరసింహారావు నవ జీవన వేదం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-8 వ భాగం
వ్యక్తిత్వ వికాసం చలపతిరావు ప్రశాంత జీవనానికి 18 సూత్రములు - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చలపతిరావు జీవుల సుడిగుండాలు - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు కాలం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు కాలం,మాట - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు నైరాశ్యము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు కోపము, పరిశుభ్రత - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు సాధన - మనస్సు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు శ్రద్ధ-పూజ - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు ధర్మ సోపానాలు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు సంస్కారం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు లక్ష్యసిద్ది - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు సంస్కారం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు మనస్సు, భక్తి - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు సేవ - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు సంస్కారం-శాంతి - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు మంచి పుస్తకాలు-మంచి నేస్తాలు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు రూపం కన్నా శీలం మిన్న - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
వ్యక్తిత్వ వికాసం పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి యువకులకు సందేశం - శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2014
వ్యక్తిత్వ వికాసం వద్దిపర్తి పద్మాకర్ సాధన - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015
వ్యక్తిత్వ వికాసం చాగంటి కోటేశ్వరరావు పంచ మహా యజ్ఞములు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
వ్యక్తిత్వ వికాసం సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ విద్య ప్రయోజనాలు - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు ధర్మము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు సనాతన ధర్మము,నిత్యకర్మానుష్టానం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు ధర్మము,దానము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు ధర్మాచరణం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
ధర్మము పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి ధర్మం - అధర్మం -శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014
ధర్మము ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్ గృహస్థ, సన్యాస ధర్మం - శ్రీ ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్  గారిచే ప్రవచనం-2011
ధర్మము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు మను స్మృతి - శ్రీ మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గారిచే  ప్రవచనం-2010
ధర్మము వద్దిపర్తి పద్మాకర్ ధర్మాలు-ఆచారాలు-ఆవశ్యకత -శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు సామాన్య ధర్మములు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు జీవన యాగం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు వాహన ప్రయాణం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం
ధర్మము చాగంటి కోటేశ్వరరావు ధర్మ వైశిష్ట్యము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
ధర్మము   PoojaTV-ధర్మ పధం-సద్భావన-1 వ భాగం
ధర్మము   PoojaTV-ధర్మ పధం-సద్భావన-2 వ భాగం
సూక్తులుచలపతిరావుమహాత్ముల సూక్తులు - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం

        


2)  వ్యక్తిత్వ వికాసం సంబంద  గ్రంధాలు చదువుట:
వర్గం
------
రూపం
----------
రచించిన,అనువదించిన వారు
---------------------------------
పేజీలు
---------
చదువుటకు, డౌన్ లోడ్(దిగుమతి) లింక్
-----------------------------------------------
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన స్వామి వివేకానంద 197 యువతా! లెండి!మేల్కోండి!మీ శక్తిని తెలుసుకోండి!
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన స్వామి వివేకానంద 333 ధీరయువతకు
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన స్వామి వివేకానంద 50 స్ఫూర్తి
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన స్వామి పురుశోత్తమానంద 85 యువ శక్తి
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన స్వామి వివేకానంద 112 వ్యక్తిత్వ వికాసం
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన టి.యస్.రావు 150 వ్యక్తిత్వ వికాసం
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన విశ్వనాధం 41 వ్యక్తిత్వ వికాసం
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు 63 నిత్య జీవితంలో సైకాలజీ 
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన మైత్రేయ 42 విజయం మీది
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన మైత్రేయ 50 కలసి జీవిద్దాం -వ్యక్తిత్వ వికాస విజయమాల
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన రామకృష్ణ 332 విద్యా మనో విజ్ఞాన శాస్త్రము
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ 161 మిమ్మల్ని మీరు గెలవగలరు
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన పాపారావు 105 మేధో వికాసం
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య 72 మాట మన్నన
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన కృష్ణారావు 103 స్వీయ భావన-వికాసం
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన గోవిందరాజు చక్రధర్ 189 ప్రచారం పొందటం ఎలా 
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన కంటంనేని రాధాకృష్ణ 129 రిలాక్స్  రిలాక్స్ 
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన కృష్ణారావు 91 నిత్య జీవితంలో ఒత్తిడి - నివారణ
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన వేదాంతాచారి 224 పిల్లల శిక్షణా సమస్యలు
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన మైత్రేయ 80 బాడీ లాంగ్వేజ్ -శరీరభాష
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన కంటంనేని రాధాకృష్ణమూర్తి 240 బాడీ సైకాలజీ
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన కృష్ణారావు 65 జ్ఞాపకశక్తి - చదివేపద్ధతులు
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన వెంకటేశ్వర్లు 76 ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాసవడం ఎలా ?
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన వెంకటేశ్వర్లు 60 జ్ఞాపకశక్తికి మార్గాలు
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన పట్టాభిరాం 184 వైజ్ఞానిక హిప్నాటిజం
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన N/A 167 మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం - పరీక్ష
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన N/A 109 మిమ్మల్ని మీ పిల్లలు ప్రేమించాలంటే
వ్యక్తిత్వ వికాసం వచన మాముదాల వెంకటేశ్వరరావు 262 విశ్వనాథ నవలలు మనస్తత్త్వ చిత్రణ
వ్యక్తిత్వ వికాసం పాట విశ్వనాధం 20 పాటల ద్వారా ప్రేరణ
జీవిత చరిత్ర  వచన నండూరి రామమోహన రావు 246 చిరంజీవులు
జీవిత చరిత్ర  వచన చిన వేంకటేశ్వర్లు 149 జాతీయనాయకులు - వీర నారీమణులు
జీవిత చరిత్ర  వచన రంగారెడ్డి 90 మరుగునపడిన అభిమాన దనులు
జీవిత చరిత్ర  వచన సౌజన్య 217 మహనీయుల జీవితాల్లో మధుర ఘట్టాలు
జీవిత చరిత్ర  వచన నందనం కృపాకర్ 109 విశ్వ విఖ్యాత  భారతీయ విజ్ఞానవేత్తలు
జీవిత చరిత్ర  వచన పురాణపండ రంగనాథ్ 108 వైజ్ఞానిక రంగంలో ప్రతిభా మూర్తులు
జీవిత చరిత్ర  వచన జానమద్ది హనుమచ్చాస్త్రి 97 సుప్రసిద్దుల జీవిత విశేషాలు
జీవిత చరిత్ర  వచన శ్రీమన్నారాయణ 1957 ఎంపిక చేసిన మహాత్మా గాంధీ రచనలు-1 నుంచి 5
జీవిత చరిత్ర  వచన కొడాలి ఆంజనేయులు 1062 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గాంధీజీ
జీవిత చరిత్ర  వచన క్రొవ్విడి వేంకట రమణ రావు 57 గాంధీ తత్త్వం - గాంధీ దృక్పదం
జీవిత చరిత్ర  వచన నండూరి వెంకటకృష్ణమాచార్యులు 102 బాపు - నా తల్లి
జీవిత చరిత్ర  వచన రాజలింగం 171 బాపు - నేను
జీవిత చరిత్ర  వచన దంతులూరి వెంకటరామరాజు 224 అల్లూరి సీతారామరాజు
జీవిత చరిత్ర  వచన N/A 226 ఆచార్య వినోభా
జీవిత చరిత్ర  వచన శ్రీ శార్వరి 471 ఆత్మయోగి సత్య కథ -1,2
జీవిత చరిత్ర  వచన పోలాప్రగడ సత్యనారాయణ మూర్తి 105 ఈశ్వర చంద్ర విద్యా సాగర్
జీవిత చరిత్ర  వచన సహస్ర బుద్దే 101 గురూజీ జీవన యజ్ఞం
జీవిత చరిత్ర  వచన ప్రభాకర్ 104 తారాశంకర్ బందోపాధ్యాయ
జీవిత చరిత్ర  వచన సంధ్యావందనం శ్రీనివాసరావు 38 ధర్మవీర్ పండిత లేఖరాం
జీవిత చరిత్ర  వచన టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు 916 నా జీవిత యాత్ర-టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు -1
జీవిత చరిత్ర  వచన గోపిరెడ్డి 258 నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోష్ జీవిత గాధ
జీవిత చరిత్ర  వచన రావినూతల శ్రీరాములు 76 ప్రజల మనిషి ప్రకాశం
జీవిత చరిత్ర  వచన ధీరేంద్ర లాల్ 60 ప్రియదర్శి అశోక
జీవిత చరిత్ర  వచన దేవులపల్లి రామానుజరావు 77 బంకించంద్ర ఛటర్జీ
జీవిత చరిత్ర  వచన మోహన్ 124 బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్
జీవిత చరిత్ర  వచన నాగశ్రీ 84 బాలానంద పల్నాటి వీర చరిత్ర
జీవిత చరిత్ర  వచన మలయశ్రీ 89 బాలానంద బొమ్మల జయ ప్రకాష్ నారాయణ్
జీవిత చరిత్ర  వచన మలయశ్రీ 89 బొమ్మల చంద్రశేఖర ఆజాద్
జీవిత చరిత్ర  వచన మలయశ్రీ 93 బొమ్మల భగత్ సింగ్
జీవిత చరిత్ర  వచన జానమద్ది హనుమచ్చాస్త్రి 62 బ్రౌన్ చరిత్ర
జీవిత చరిత్ర  వచన జానమద్ది హనుమచ్చాస్త్రి 71 భారతరత్న మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య
జీవిత చరిత్ర  వచన సోమానంద సరస్వతి 25 మహర్షి దయానందుని ఆదర్శ రాజము
జీవిత చరిత్ర  వచన లల్లాదేవి 75 మహామంత్రి తిమ్మరుసు
జీవిత చరిత్ర  వచన రావినూతల శ్రీ రాములు 74 మహాత్యాగి మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య
జీవిత చరిత్ర  వచన N/A 190 మహారాణి అహల్యాబాయి
జీవిత చరిత్ర  వచన రామలింగం 175 ఆంధ్ర పితామహ మాడపాటి హనుమంతరావు
జీవిత చరిత్ర  వచన పురాణం సుబ్రహ్మణ్యం 161 మోతీలాల్ ఘోష్
జీవిత చరిత్ర  వచన పిడపర్తి ఎజ్రా 121 లాల్ భహదూర్ శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర
జీవిత చరిత్ర  వచన దశిక సూర్యప్రకాశరావు 286 వినోభా సన్నిధిలో
జీవిత చరిత్ర  వచన నారాయణ్ 242 స్వామి స్నేహితులు-స్వామినాథన్ చరిత్ర
జీవిత చరిత్ర  వచన చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ 74 స్వామినాథ అయ్యరు
ధర్మము వచన స్వామి హర్షానంద 100 హిందూ ధర్మము
ధర్మము వచన N/A 63 హిందూ ధర్మ శాస్త్రము
ధర్మము వచన N/A 116 11 నీతి కథలు
ధర్మము వచన N/A 82 అమ్మ చెప్పిన కమ్మని నీతి కథలు
ధర్మము వచన చోళ్ళ విష్ణు 128 అస్పృశ్యత
ధర్మము వచన వాసిరెడ్డి దుర్గాసదాశివేశ్వర ప్రసాద్ 213 ఆర్ష కుటుంబము
ధర్మము పద్య + తాత్పర్య చర్ల గణపతి శాస్త్రి 171 ఆర్ష ధర్మ సూత్రములు
ధర్మము కథ హరీంద్రనాధ చటోపాధ్యాయ 123 ఇంద్ర ధనుస్సు-కథలు
ధర్మము వచన గోపీచంద్ 88 ఉభయకుశలోపరి
ధర్మము వచన వేముల ప్రభాకర్ 65 కాలజ్ఞానం
ధర్మము వచన శ్యాం ప్రకాష్ 67 కుటుంబ వ్యవస్థ అవసరమా ? 
ధర్మము వచన శ్యాం ప్రకాశరావు 77 గురూజీ చెప్పిన కథలు
ధర్మము పద్య+తాత్పర్య ఆరమండ్ల వెంకయ్య 359 చాణక్య నీతి దర్పణము
ధర్మము పద్య+తాత్పర్య పుల్లెల రామచంద్రుడు 69 చాణక్య నీతి సూత్రాలు
ధర్మము కథ వేదగిరి రాంబాబు 35 చిన్ని కథలు
ధర్మము కథ స్వామి శివ శంకర శాస్త్రి 1886 జాతక కథలు-1 నుంచి 5
ధర్మము వచన దీవి సుబ్బారెడ్డి 110 జిల్లా మునసబు కోర్ట్ తీర్పు
ధర్మము వచన సూర్యకుమార్ 96 డబ్బేనా మీకు కావలసినది
ధర్మము వచన హరి రామనాద్ 213 ధర్మ ఘంట
ధర్మము వచన N/A 217 ధర్మ పధం కథలు
ధర్మము పద్య/వచన జటావల్లభుల పురుషోత్తం 80 ధర్మ మంజరి
ధర్మము వచన ప్రభోదానంద యోగీశ్వరు 34 ధర్మ శాస్త్రం ఏది
ధర్మము వచన విటల్ 196 ధర్మ శాస్త్రాలలో శిక్షాస్మృతి
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణస్వామి 108 నిత్య జీవితానికి నియమావళి
ధర్మము పద్య+తాత్పర్య కిడాంబి నరసింహాచార్య 256 నిర్ణయ సింధువు-1
ధర్మము కథ N/A 52 నీతి కథలు
ధర్మము కథ N/A 163 నీతి కథామంజరి
ధర్మము పద్య +తాత్పర్య పుల్లెల రామచంద్రుడు 254 నీతి వాక్యామృతం
ధర్మము పద్య +తాత్పర్య N/A 138 నీతి శతక రత్నావళి
ధర్మము పద్య +తాత్పర్య కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు 304 నీతి సుధానిది-3నుంచి5
ధర్మము వచన N/A 97 పరమోత్తమ శిక్షణ
ధర్మము వచన మృదుల 100 పవిత్ర సన్నివేశములు
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణస్వామి 232 పార్ధసారధి ప్రవచనాలు
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణస్వామి 67 పునర్నిర్మాణానికి శంకారావం-1
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణస్వామి 96 పునర్నిర్మాణానికి శంకారావం-2
ధర్మము వచన పవన 52 పౌర హక్కులు -విధులు
ధర్మము వచన బోయ జంగయ్య 66 బడిలో చెప్పని పాటాలు
ధర్మము వచన N/A 83 బాల శిక్ష
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణ స్వామి 465 భారతం ధర్మాద్వైతం
ధర్మము వచన దోనేపూడి వెంకయ్య 83 భారతమాత సేవలో
ధర్మము వచన దీక్షిత్ 108 మణిమాల
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణ స్వామి 66 మద్రామాయణము మానవ ధర్మము
ధర్మము వచన జంధ్యాల పరదేశిబాబు 72 మధుర భారతి
ధర్మము వచన నాయుని కృష్ణమూర్తి 27 మన బ్రతుకులు మారాలి
ధర్మము వచన వెంపటి లక్ష్మీనారాయణమూర్తి 170 మనువు మానవ ధర్మములు
ధర్మము పద్య+తాత్పర్య నల్లందిఘల్ లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు 376 మనుస్మృతి
ధర్మము వచన N/A 42 మహనీయుల జీవితాలలోమధుర ఘట్టాలు
ధర్మము వచన వేమూరి జగపతిరావు 230 మహనీయుల ముచ్చట్లు
ధర్మము వచన సురేంద్రకుమార్ 53 మహర్షి మనువుపై విరోధమెందుకు?
ధర్మము విచారణ గోపరాజు వెంకటానందము 66 మహర్షుల హితోక్తులు
ధర్మము వచన జటావల్లభుల పురుషోత్తం 106 మహాకవి సందేశము
ధర్మము వచన కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు 253 మహాభారత కథలు-1
ధర్మము వచన కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు 161 మహాభారత కథలు-5
ధర్మము వచన మోపిదేవి కృష్ణ స్వామి 231 మాటల మధ్యలో రాలిన ముత్యాలు-1,2
ధర్మము వచన దుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య 552 మానవ జీవితము-2
ధర్మము వచన దుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య 457 మానవ జీవితము-3
ధర్మము వచన రాయప్రోలు రదాంగపాణి 110 మానవ ధర్మ శాస్త్రము
ధర్మము వచన N/A 90 మానవ ధర్మము 
ధర్మము వచన హుసేన్ ఖాన్ 61 మానవతా దీపం
ధర్మము వచన కలవకుంట కృష్ణమాచార్య 113 యధార్ధ మానవత్వము
ధర్మము పద్య+తాత్పర్య మాతాజీ త్యాగీశానందపురి 102 విదురామృతం
ధర్మము వచన ఏడిద కామేశ్వరరావు 34 వినుర వేమ
ధర్మము వచన బులుసు సీతారామ శాస్త్రి 210 సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక-1,2
ధర్మము వచన కూచిబొట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి 375 సంస్కృత న్యాయములు
ధర్మము ప్రశ్నలు-సమాధానాలు సూర్య నాగ శమంతకమణి 239 సంస్కృతి  సంప్రదాయం
ధర్మము వచన స్వామి ముకుందానంద 155 సనాతన ధర్మం దాని విశిష్టత
ధర్మము వచన దోనేపూడి వెంకయ్య 84 సాహసమే జీవితం
ధర్మము వచన N/A 86 స్ఫూర్తి కణాలు
సూక్తులు వచన విశ్వనాధం 25 369 మంచిముత్యాలు
సూక్తులు వచన విశ్వనాధం 25 369 మంచిమాణిక్యాలు
సూక్తులు వచన B.N.రెడ్డి 169 B.N.భాషితాలు
సూక్తులు వచన కొండవీటి జ్యోతిర్మయు 14 అన్నమయ్య సూక్తులు సామెతలు
సూక్తులు వచన విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామి 145 అమృత బిందువులు
సూక్తులు వచన కొమ్మూరు ఉమాప్రసాద్ 103 ఆధ్యాత్మిక దర్పణం
సూక్తులు వచన రాపర్ల జనార్ధనరావు 49 ఋషివాణి
సూక్తులు వచన శంకర శ్రీరామారావు 72 కబీర్ సూక్తి ముక్తావళి
సూక్తులు వచన ముదిగంటి జగ్గన్న 224 కురల్ - తిరువళ్ళువరు సూక్తులు
సూక్తులు వచన రాజేశ్వరరావు 24 గాంధీజీ సూక్తులు
సూక్తులు వచన N/A 9 గాంధీజీ ప్రభోదాలు
సూక్తులు వచన విధ్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి 38 దివ్య సూక్తులు
సూక్తులు వచన నిర్మలానంద 79 నిర్మలానంద సూక్తులు
సూక్తులు వచన N/A 48 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సూక్తులు లోకోక్తులు
సూక్తులు వచన దుర్గారావు 68 వినయాంజలి
సూక్తులు వచన రేగులపాటి కిషన్ రావు 40 సజీవ సత్యాలు
సూక్తులు వచన రామరాజు 103 సహస్ర సువర్ణ సూక్తి సుధ
సూక్తులు వచన శర్మ 177 అన్ని సందర్బాల్లో సూక్తులు
సూక్తులు వచన కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు 63 సాయి చమత్కార వాణి
సూక్తులు వచన స్వామి సుందర చైతన్యానంద 58 సుందర మందారాలు
సూక్తులు వచన శర్మ 118 సుమధుర సుభాషితాలు
సూక్తులు వచన తాడి వేంకట కృష్ణారావు 69 సువర్ణ భాషితాలు
సూక్తులు వచన రామానుజ స్వామి 87 సూక్తి రత్నావళి
సూక్తులు వచన రాజేశ్వరరావు 51 మంచి మాటలు
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య చిలుకూరి నారాయణరావు 201 సంస్కృత లోకోక్తులు
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య N/A 165 భర్త్రుహరి సుభాషితము
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య ఉదయశంకర్ 128 వేమన వేద సూక్తులు
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య ఆలపాటి వెంకటప్పయ్య 109 సూక్తి సుధాకరం
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య విష్ణుశ్రీ 119 సర్వజ్ఞ వచనాలు
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య మన్నవ గిరిధరరావు 55 సూక్తి సుధ
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు 39 ఆర్యోక్తి అను సూక్తి ముక్తావళి
సూక్తులు పద్య+తాత్పర్య పుల్లెల రామచంద్ర 152 సంస్కృత సూక్తి రత్న కోశః-2

మాసపత్రికలు శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ-2012
మాసపత్రికలు శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ-2011
మాసపత్రికలు శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ-2010
మాసపత్రికలు శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ-2009
మాసపత్రికలు శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ-2008
మాసపత్రికలు శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ-2007
మాసపత్రికలు ఋషిపీఠం-2000
మాసపత్రికలు ఋషిపీఠం-1999
మాసపత్రికలు 64కళలు-2012
మాసపత్రికలు 64కళలు-2011
మాసపత్రికలు భక్తినివేదన-2014
మాసపత్రికలు భక్తినివేదన-2013
మాసపత్రికలు భక్తినివేదన-2012

3) అధ్యయన విధానం:


సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు     :  www.sairealattitudemanagement.org
తెలుగు భక్తి వీడియోలు    :  www.telugubhakthivideos.org
సంప్రదించుటకు             :  sairealattitudemgt@gmail.com
నూతన సమాచారం         :  https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*