ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు సాయి రామ్ సేవక బృందం తరపున నమస్కారం  తెలుపుతూ  వెబ్ సైట్స్ విభాగానికి స్వాగతం..

       సాయి రామ్ సేవక బృందం ఇప్పటివరకు ఇంటర్నెట్ లో మాకు అందిన సమాచారం  ప్రకారం ఈ విభాగంలో భక్తి,జ్ఞాన  ప్రచార సంబంద తెలుగు వెబ్ సైట్స్ వివరాలు  వివిధ వర్గాలుగా విభజించి ఈ క్రింద ఇవ్వబడినాయి. కావున మీకు  ఇష్టమైన  వర్గం లో గల  వెబ్ లింక్ మీద  క్లిక్ చేయగలరు. అలాగే మీకు తెలిసిన తెలుగు భక్తి,జ్ఞాన ప్రచార వెబ్ సైట్  మాకు(e-mail) తెలియచేయగలరు. మా ఉద్దేశ్యము  ఏమనగా తెలుగులో భక్తి,జ్ఞాన  సమాచారం గలిగిన  వెబ్ సైట్స్  అన్నింటిని ఓకే చోట లబ్యం అయ్యేలా చేయడమే. కావున సాధకులు, జిజ్ఞాసువులు సులభంగా  భక్తి,జ్ఞాన సమాచారం పొందగలరు. కావున  ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని,మీరు  సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు మార్గం చూపించగలరని ఆశిస్తున్నాము. మీరు చదువుకోవటంలో, లింక్ పొందటంలో ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే సేవక బృందంను సంప్రదించగలరు. ఒకవేళ మా సేవలో ఏమైన పొరపాటు  వస్తే మన్నించగలరు. క్రింద ఇవ్వబడిన  వెబ్ సైట్ లింక్స్ అన్నిటిని  Excel  ఫైల్ రూపంలో డౌన్లోడ్ (దిగుమతి) చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయగలరు.