ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు సాయి రామ్ సేవక బృందం తరపున నమస్కారం  తెలుపుతూ  ఉచిత మాసపత్రికలు విభాగానికి స్వాగతం...

          ప్రతినెల ప్రచురించే ఆద్యాత్మిక మాసపత్రికలలో విలువైన రత్నములు లాంటి సమాచారం  గలదు, మేము సాధ్యమైనంతవరకు ఉచిత మాసపత్రికలు అందించే వారినుంచి సేకరించి ఒకేచోట అందించటం జరిగింది. కావున ఈ 
    జ్ఞాన  యజ్ఞంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని,మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు మార్గం చూపించగలరని ఆశిస్తున్నాము. మీరు చదువుకోవటంలో ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగితే        సేవక  బృందంను సంప్రదించగలరు. ఒకవేళ మా సేవలో ఏమైన పొరపాటు వస్తే మన్నించగలరు.
            క్రింద ఇవ్వబడిన తెలుగు భక్తి,జ్ఞాన సంబంద ఉచిత మాస పత్రికలు సమాచారం కలిగిన Excel ఫైల్ డౌన్లోడ్(దిగుమతి)  కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయగలరు.