మహాభారతం పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    
ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు నమస్కారాలు,
 
సాయినాధుని కృపవల్ల మహాభారతం సంబంద  ఉచిత పుస్తకాలను(eBooks),ప్రవచనాలను(Videos), సినిమాలను, 
ఇంటర్నెట్ లో సేకరించి  ఒకేచోట అందించటం జరిగింది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మీరు సంతృప్తులైతే మరొక 
సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము.మీ వల్ల వారి జీవితమలో 
మంచి జరిగితే మీ జన్మ ధన్యత పొందినట్లే. ఇటువంటి సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన మీకు మేము కృతజ్ఞతలు 
తెలియచేసుకుంటున్నాము.
          అధ్యయనం చేసే విధానం ఈ లింక్ లో గల చిత్రంలో వివరించబడినది.అలాగే చివరలో కూడా ఇవ్వబడినది.

  1)  సంక్షిప్తంగా మహాభారతం గురించి తెలుసుకోగలరు(సినిమా ద్వారా):
బాల భారతం - భక్తి సినిమా
శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం - భక్తి సినిమా
పాండవ వనవాసం - భక్తి సినిమా
శ్రీ విరాట్ పర్వం - భక్తి సినిమా
భీష్మ - భక్తి సినిమా
నర్తనశాల - భక్తి సినిమా
మహాభారత్(యానిమేషన్ సినిమా)
మహాభారత్(యానిమేషన్ సినిమా-ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్)
భీమాంజనేయ యుద్ధం - భక్తి సినిమా
మహాభారతం పిల్లలకు(యానిమేషన్ సినిమా)
మహాభారత్-ఆది పర్వం(యానిమేషన్ సినిమా-ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్)
దాన వీర శూర కర్ణ - భక్తి సినిమా
కురుక్షేత్రం - భక్తి సినిమా
వీరాభిమన్యు - భక్తి సినిమా
మహావీర్ భీమ్(English-యానిమేషన్ సినిమా)
మహాభారతం తెలుగు సీరియల్ -మా టీవీ-1
మహాభారతం తెలుగు సీరియల్ -మా టీవీ-2  2)  మహాభారతం  పై గురువులు  చెప్పిన ప్రవచనాలు వినుట:
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
సంపూర్ణ మహాభారతం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
మహాభారతం-1 పర్వం - శ్రీ వద్దిపాటి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014
మైలవరపు శ్రీనివాసరావు
మహాభారతం-2 పర్వం - శ్రీ మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
శలాక రఘునాధ శర్మ
మహాభారతం-3 పర్వం - శ్రీ శలాక రఘునాధ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
గరికిపాటి నరసింహారావు
మహాభారతం-4 పర్వం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్
మహాభారతం-5 పర్వం - శ్రీ కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్ గారిచే ప్రవచనం-2014
సోమాసీ బాలగంగాధర శర్మ
మహాభారతం-6 పర్వం - శ్రీ సోమాసీ బాలగంగాధర శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్
మహాభారతం-7 పర్వం-శ్రీ కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్ గారిచే ప్రవచనం-1వ భాగం-2014
మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
మహాభారతం-8 పర్వం - శ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిచే ప్రవచనం
మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
మహాభారతం-9 పర్వం - శ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిచే ప్రవచనం
మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
మహాభారతం-10 పర్వం - శ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిచే ప్రవచనం
మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
మహాభారతం-11 పర్వం - శ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిచే ప్రవచనం
శలాక రఘునాధ శర్మ
మహాభారతం-12 పర్వం - శ్రీ శలాక రఘునాధ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
మహాభారతం-13 పర్వం - శ్రీ వద్దిపాటి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
మహాభారతం-14 పర్వం - శ్రీ వద్దిపాటి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
మహాభారతం-15,16 పర్వాలు - శ్రీ వద్దిపాటి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014
మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
మహాభారతం-17,18 పర్వాలు - శ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిచే ప్రవచనం-2014
గరికిపాటి నరసింహారావు
మన కోసం మహాభారతం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
చలపతిరావు
మహాభారతం-ఆదిపర్వం - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
చలపతిరావు
మహాభారతం-సభాపర్వం-శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
చలపతిరావు
మహాభారతం-ప్రశ్నలు-జవాబులు-శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
మహాభారతం-ధర్మరాజ-ప్రశ్నలు - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
మహాభారతం-ధర్మాధర్మాలు - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
మహాభారతం-కర్ణుడు - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
మహాభారతం-ద్రౌపది - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
మహాభారతం - ఆదిపర్వం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
మహాభారత-సభా పర్వము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
మహాభారతం-విరాట పర్వం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
మహాభారతం లో మంచి కథలు - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
మహాభారతంలో శివ - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
మహాభారతం లోని కర్ణుడి చరిత్ర - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
చిర్రావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ 
మహాభారత ఉపదేశం - శ్రీ చిర్రావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ గారిచే ప్రవచనం

   3)  మహాభారతం పై గురువులు వ్రాసిన  గ్రంధాలు చదువుట:
వర్గం
------
రూపం
------
పుస్తకం పేరు
---------------
రచించిన,అనువదించిన వారు
----------------------------------------
పేజీలు
---------
మహాభారతం
వచన
సంపూర్ణ మహాభారతం
మొదలి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం
3096
మహాభారతం
వచన
మహాభారతం
పురాణపండ శ్రీచిత్ర
149
మహాభారతం
వచన
పంచమ వేదం-సంపూర్ణ మహాభారతం
గుత్తికొండ వేంకటేశ్వరశర్మ
216
మహాభారతం
వచన
బాలానంద బొమ్మల భారతం
పురాణపండ రంగనాథ్
108
మహాభారతం
కథ
మహా భారత కథలు
కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు
339
మహాభారతం
వచన
ఆంధ్ర మహాభారతంలో ధర్మ సూక్ష్మములు
శ్రీరామచంద్ర మూర్తి
334
మహాభారతం
వచన
భారతము రాజనీతి విశేషాలు
సంధ్యావందనం గోదావరిభాయ్
290
మహాభారతం
వచన
బాల భారతం
చలపతి
129
మహాభారతం
వచన
ఆంధ్ర మహాభారతం-అమృతత్వ సాధనం
సుబ్రహ్మణ్యం
249
మహాభారతం
వచన
భారతం-1,2
ఉషశ్రీ పురాణపండ
431
మహాభారతం
వచన
మహాభారత ధర్మ శాస్త్రము
కొండేపూడి సుబ్బారావు
296
మహాభారతం
వచన
ఆంధ్ర మహాభారతంలో వరాలు,శాపాలు - ఒక పరిశీలన
జయరామి రెడ్డి
550
మహాభారతం
వచన
వేదవ్యాస మహాభారతము-ఆది పర్వము
కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి
985
మహాభారతం
వచన
వేదవ్యాస మహాభారతము-సభా పర్వము
కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి
367
మహాభారతం
వచన
మహాభారతము-అశ్వమేథ పర్వము
మంత్రి లక్ష్మీనారాయణ
196
మహాభారతం
వచన
మహా భారతంలో ఆదర్శ పాత్రలు
N/A
150
మహాభారతం
వచన
శకుని
N/A
16
మహాభారతం
వచన
భారత వీరులు
వింజమూరి వేంకట లక్ష్మీనరసింహం
101
మహాభారతం
వచన
మహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష-ఆది పర్వము
 వేంకట శ్రీనివాసాచార్యులు
190
మహాభారతం
వచన
తిక్కన చేసిన మార్పులు ఓచిత్యపు తీర్పులు
సుమతీ నరేంద్ర
569
మహాభారతం
వచన
ధర్మ విజయము
అల్లసాని రామనాధ శర్మ
107
మహాభారతం
వచన
తిక్కన భారతము రసపోషణ
ఆండ్ర కమలాదేవి
415
మహాభారతం
వచన
ద్రౌపతి
దేవిశెట్టి చలపతి రావు
69
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
ఆంధ్ర మహాభారతము - సూక్తి రత్నాకరము
గుత్తా సురేష్ బాబు
184
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
భారత రత్నాకరము
విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి
798
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
మహాభారతం మోక్షధర్మ పర్వం
కానాల నలచక్రవర్తి
89
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
వాసుదేవ కథాసుధ-4 వ భాగము
పోలూరి హనుమజ్జానకీరామ శర్మ
369
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
ఆంధ్ర మహా భారతము- అరణ్య పర్వము-ఘోష యాత్ర
N/A
100
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
మన్మహాభారతము ఉద్యోగ పర్వము -1
శలాక రఘునాధసర్మ
815
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
విరాట భారతి
రామకృష్ణారావు
61
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
భారతామృత రసము - అజ్ఞాతవాసము
కాళూరి వ్యాసమూర్తి
200
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
ఎవరు ధర్మాత్ములు-ఎవరు దుర్గాత్ములు
దేవిశెట్టి చలపతి రావు
13
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
నియోగ విధి,ధర్మ సూక్షాలు
దేవిశెట్టి చలపతి రావు
14
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
కురుసామ్రాజ్యాధిపత్యము
దేవిశెట్టి చలపతి రావు
27
మహాభారతం
పద్య+తాత్పర్య
రాజ్యాన్ని కోరే హక్కు పాండవులకు వున్నదా
దేవిశెట్టి చలపతి రావు
10
మహాభారతం
పద్య
ఆంధ్ర మహాభారత సంశోదిత ముద్రణము-అది,సభా పర్వము
ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం
871
మహాభారతం
పద్య
ఆంధ్ర మహాభారత సంశోదిత ముద్రణము-భీష్మ,ద్రోణ పర్వము
ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం
693
మహాభారతం
పద్య
ఆంధ్ర మహాభారత సంశోదిత ముద్రణము-కర్ణ నుంచి స్త్రీ పర్వము
ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం
748
మహాభారతం
నిఘంటువు
ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు -1
అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ
1636
మహాభారతం
నిఘంటువు
ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు -2
అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ
496
మహాభారతం
వచన
ఆంధ్ర మహాభారతము-ద్రౌపతి
వాడవల్లి చక్రపాణి రావు
401


   4) అధ్యయన విధానం:

సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు     :  www.sairealattitudemanagement.org
తెలుగు భక్తి వీడియోలు    :  www.telugubhakthivideos.org
సంప్రదించుటకు             :  sairealattitudemgt@gmail.com
నూతన సమాచారం         :  https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*