గణపతి సంబంద సమాచారం ఒకేచోట!  


        పరమాత్మ స్వరూపమునకు నమస్కారం,


         సాయినాధుని కృపవల్ల వినాయక స్వామి సంబంద ఉచిత పుస్తకాలను, సినిమాలను, ప్రవచనాలను, పాటలను 
        ఇంటర్నెట్ లో సేకరించి ఒకేచోట అందించటం జరిగింది.  కావున ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాల్గొని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం 
        చేసుకొని,మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము. 
        ఇటువంటి సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన మీకు మేము ఎంతో ఋణపడిఉంటాము.


వినాయక స్వామి సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు(eBooks):-


వినాయక స్వామి సంబంద సినిమాలు:-


వినాయక స్వామి సంబంద ప్రవచనాలు:-
వినాయక చవితి పూజ విధానం
వినాయక జననం
వినాయక చవితి - శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2010
శ్రీ వినాయక మహత్యం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
వినాయక వైభవం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
వినాయక వైభవం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016
గణేశ తత్త్వం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
గణేశ మహత్యం-స్తోత్రాలు


వినాయక స్వామి సంబంద పాటలు, స్తోత్రాలు:-

సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
ఉచిత తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు       :   www.sairealattitudemanagement.org
ఉచిత తెలుగు భక్తి వీడియోలు      :   www.telugubhakthivideos.org
నూతన సమాచారం                   :    https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgtఆండ్రాయిడ్ ఆప్                      :   https://play.google.com/store/apps/details?id=free.telugu.bhakti.books
3500 e-Books పెన్ డ్రైవ్         :   www.sairealattitudemanagement.org/pendrive
సంప్రదించుటకు                         :   sairealattitudemgt@gmail.com
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*