భాగవతం పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    
ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు నమస్కారాలు,
 
సాయినాధుని కృపవల్ల భాగవతం సంబంద  ఉచిత పుస్తకాలను(eBooks),ప్రవచనాలను(Videos), సినిమాలను, ఇంటర్నెట్ లో 
సేకరించి  ఒకేచోట అందించటం జరిగింది. కావున ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని భాగవతం పై అధ్యయనం,పరిశోదన చేసి శాంతి, 
సంతోషం, ధైర్యం, జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, మంచి అలవాట్లు పొందగలరని ఆశిస్తున్నాము.మీకు సేవ చేసుకొనే అవకాశం ఇచ్చినందుకు 
కృతజ్ఞతలు.ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు
తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము.మీ వల్ల వారి జీవితమలో మంచి జరిగితే మీ జన్మ ధన్యత పొందినట్లే. 

అధ్యయనం చేసే విధానం ఈ లింక్ లో గల చిత్రంలో వివరించబడినది.అలాగే చివరలో కూడా ఇవ్వబడినది


  1) సంక్షిప్తంగా భాగవతం గురించి, శ్రీకృష్ణుని గురించి తెలుసుకోగలరు(సినిమా ద్వారా):
భక్తి సినిమాలు
యశోద కృష్ణ
భక్తి సినిమాలు
శ్రీకృష్ణ విజయం
భక్తి సినిమాలు
కృష్ణ లీలలు
భక్తి సినిమాలు
శ్రీకృష్ణావతారం
భక్తి సినిమాలు
శ్రీకృష్ణ తులాభారం
భక్తి సినిమాలు
శ్రీకృష్ణ మాయ - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
కృష్ణ (యానిమేషన్ సినిమా) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
కృష్ణ (యానిమేషన్ సినిమా - English Subtitles) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
మీరాభాయి(ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
కృష్ణ-సుధామ(ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
చైతన్య మహా ప్రభువు(ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
లిటిల్ కృష్ణ-1 (ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
లిటిల్ కృష్ణ-2 - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
లిటిల్ కృష్ణ-3 (ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) - భక్తి సినిమా
భక్తి సీరియల్
ETV - శ్రీ కృష్ణ లీలలు - భక్తి సీరియల్ - 1వ భాగం
భక్తి సీరియల్
ETV - శ్రీ కృష్ణ లీలలు - భక్తి సీరియల్ - 2వ భాగం


  2)  భాగవతం  పై గురువులు  చెప్పిన ప్రవచనాలు వినుట:
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
భాగవత సప్తాహం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015-మధుర
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవత సప్తాహం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
భాగవత సప్తాహం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
భాగవతం-స్కందం-1 - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
జటావల్లబుల జగన్నాధం
భాగవతం-స్కందం-2,3 - శ్రీ జటావల్లబుల జగన్నాధం గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
గరికిపాటి నరసింహారావు
భాగవతం-స్కందం-4,5 - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
తిరు వెంగలమ్మ
భాగవతం-స్కందం-6,7 - శ్రీమతి తిరు వెంగలమ్మ గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
భాగవతం-స్కందం-8 - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
జటావల్లబుల జగన్నాధం
భాగవతం-స్కందం-9 - శ్రీ జటావల్లబుల జగన్నాధం గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
భాగవతం-స్కందం-10-11-12 - శ్రీ మల్లాప్రగడ శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవతం-స్కందం-10 -  శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
చలపతిరావు
భాగవతం-స్కందం-10 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
భాగవతం
మాతా శివచైతన్యానంద స్వామిని
భాగవతం-స్కందం-10 - శ్రీ మాతా శివచైతన్యానంద స్వామిని గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవతం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
పోతన భాగవతం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవతం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-1వ భాగం-2009
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవతం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2వ భాగం-2009
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవతం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-3వ భాగం-2009
భాగవతం
చిన్న జీయర్ స్వామి
భాగవతం -శ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2015
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవత తత్త్వము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భాగవతం-కృష్ణ తత్త్వము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
భాగవతం
సుబ్రహ్మణ్యం
భాగవతం - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారిచే  ప్రవచనం-2015
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
భాగవత హృదయం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం
భాగవతం
కందాడై రామానుజాచార్య
భాగవతం - శ్రీ కందాడై రామానుజాచార్య గారిచే ప్రవచనం-1 వ భాగం
భాగవతం
కందాడై రామానుజాచార్య
భాగవతం - శ్రీ కందాడై రామానుజాచార్య గారిచే ప్రవచనం-2 వ భాగం
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
భాగవత కథ - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
గరికిపాటి నరసింహారావు
శ్రీ కృష్ణ లీలలు - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
చలపతిరావు
బాల కృష్ణయ్య లీలల కదంబం - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
కృష్ణ తత్త్వం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం- శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
శ్రీ కృష్ణ తత్త్వము -శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
గజేంద్ర మోక్షం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
గజేంద్ర మోక్షం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
చలపతిరావు
గజేంద్ర మోక్షం - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2012
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
గజేంద్ర మోక్షం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015-మధుర
ఉపాఖ్యానం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
గజేంద్ర మోక్షం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
రామకృష్ణ
భాగవత కథలు - శ్రీ రామకృష్ణ గారిచే ప్రవచనం
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
రుక్మిణి కళ్యాణం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
రుక్మిణి కల్యాణం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
రుక్మిణి కల్యాణం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015-మధుర
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
రుక్మిణి కళ్యాణం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
భాగవతం
వద్దిపర్తి పద్మాకర్
మహా బలి చక్రవర్తి - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
చలపతిరావు
కుచేల కథ - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
క్షీర సాగర మధనం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013
భాగవతం
గరికిపాటి నరసింహారావు
అంబరీషోపాఖ్యానం - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
ప్రహ్లాదోపాఖ్యానం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
దృవ ఉపాఖ్యానం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
వామన చరిత్ర - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
భాగవతం
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
నల దమయంతి - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013  3)  భాగవతం పై గురువులు వ్రాసిన  గ్రంధాలు చదువుట:
వర్గం
-----
రూపం
--------
రచించిన,అనువదించిన వారు
------------------------------------
పేజీలు
------- 
చదువుటకు, డౌన్ లోడ్(దిగుమతి) లింక్
-----------------------------------------------
భాగవతము
వచన
మొదలి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం
2872
సంపూర్ణ శ్రీమద్భాగవతము
భాగవతము
వచన
N/A
426
శ్రీమద్భాగవత సంగ్రహము
భాగవతము
వచన
ఖరిడేహాల్ వేంకటరావు
631
శ్రీమద్భాగవతము
భాగవతము
వచన
కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు
367
శ్రీమద్భాగవతము
భాగవతము
వచన
పురాణపండ రంగనాథ్
103
బాలానంద బొమ్మల భాగవతం
భాగవతము
వచన
స్వామి కృష్ణదాస్
643
మహాభాగవతం
భాగవతము
వచన
ఉషశ్రీ
259
శ్రీమద్భాగవతం
భాగవతము
వచన
హరి రామనాదం
299
భాగవత రసం
భాగవతము
వచన
పురిపండా అప్పలస్వామి
294
పురిపండా భాగవతం
భాగవతము
వచన
జంధ్యాల సుమన్ బాబు
260
గర్గ  భాగవతము - కృష్ణ కథామృతము
భాగవతము
వచన
మోపిదేవి కృష్ణ స్వామి
276
శ్రీమద్భాగవతము-దివ్యజీవన మార్గము
భాగవతము
వచన
మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ
388
ఆంధ్ర మహా భాగవతోపన్యాసములు
భాగవతము
వచన
రెంటాల గోపాల కృష్ణ మూర్తి
72
బాలానంద బొమ్మల శ్రీకృష్ణ లీలలు
భాగవతము
వచన
కృష్ణదాస్
400
శ్రీకృష్ణ లీలామృతము
భాగవతము
వచన
మోపిదేవి కృష్ణస్వామి
141
భాగవత కథాసుధ
భాగవతము
వచన
కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు
471
భాగవత కథలు 1-9 స్కంద
భాగవతము
వచన
పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి
199
మద్భాగవత మహాపురాణము-1
భాగవతము
వచన
పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి
172
మద్భాగవత మహాపురాణము-3
భాగవతము
వచన
పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి
180
మద్భాగవత మహాపురాణము-4
భాగవతము
వచన
కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య
307
భాగవత కథ-1
భాగవతము
వచన
కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య
224
భాగవత కథ-3
భాగవతము
వచన
ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య
321
శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము-తృతీయ స్కందము
భాగవతము
వచన
హృసీకేశ శర్మ
561
వ్యాస-పోతనల భాగవతములతో తులనాత్మక పరిశీలన
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
48
భాగవత గాధలు
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
నారాయణరెడ్డి
63
మందార మకరందాలు
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు
778
భాగవత సుధాలహరి-1,2
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
లక్ష్మనాచార్యులు
209
భాగవత సారము-10-12 స్కందములు
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
జన్నాభట్ల వాసుదేవ శాస్త్రి
944
వేదవ్యాస భాగవతము-4,5,6 స్కందములు
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
చదలువాడ జయరామ శాస్త్రి
733
వేదవ్యాస భాగవతము-11,12 స్కందములు
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
ఆశావాది ప్రకాశరావు
234
పోతన భాగవతము-తృతీయ స్కందము
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
23
గజేంద్ర మోక్షం
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
N/A
120
గజేంద్ర మోక్షం
భాగవతము
పద్య+తాత్పర్య
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
29
రుక్మిణీ కళ్యాణం
భాగవతము
పద్య
ఊలపల్లి సాంబశివరావు
1518
సంపూర్ణ వ్యాస భాగవతం-తెలుగు-పద్య
భాగవతము
పద్య
ఊలపల్లి సాంబశివరావు
3069
సంపూర్ణ పోతన తెలుగు భాగవతం-పద్య
భాగవతము
టీకా
ఊలపల్లి సాంబశివరావు
3260
సంపూర్ణ పోతన తెలుగు భాగవతం-టీకా
భాగవతము
పద్య
కపిలవాయి లింగమూర్తి
129
శ్రీమద్భాగవత మహాత్మ్యము
భాగవతము
పద్య
వాడేల వేంకట శేషగిరి రావు
555
శ్రీకృష్ణాభ్యుదయము-పూర్వభాగము
భాగవతము
వచన
సంధ్యావందనం శ్రీనివాసరావు
79
యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు
భాగవతము
వచన
టంకాల సత్యనారాయణ
79
కృష్ణ పరమాత్మ జాతకము
భాగవతము
వచన
జనమంచి శేషాద్రి శర్మ
4984
శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము-1 నుంచి 14
భక్తులు
వచన
N/A
235
భాగవత పంచ రత్నములు
భక్తులు
వచన
N/A
52
భక్త ఉద్దవ
భక్తులు
వచన
ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య
52
కుచేలుడు
భక్తులు
వచన
స్వామి సుందర చైతన్యానంద
507
చంద్రభాగా తరంగాలు-భక్త విజయం -1
పురాణములు
వచన
మట్టుపల్లి శివ సుబ్బరాయ గుప్త
458
మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణము-శ్రీకృష్ణజన్మ ఖండము-పూర్వార్ధము
పురాణములు
వచన
మట్టుపల్లి శివ సుబ్బరాయ గుప్త
422
మదాంధ్ర బ్రహ్మావైవర్త మహాపురాణము-శ్రీకృష్ణజన్మ ఖండము-ఉత్తరార్ధము
కృష్ణ భక్తి
వచన
జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి
151
కృష్ణ భక్తి
గీతలు
పద్య+తాత్పర్య
జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి
380
శ్రీకృష్ణోద్ధవ సంవాదము-ఉద్దవ గీత
ధర్మము
వచన
వేదుల శకుంతల
160
వేదుల శకుంతల కృష్ణా తరంగిణి
వ్రతాలు
వచన
N/A
21
కృష్ణాష్టమి వ్రతము
స్తవం,స్తుతి,ప్రార్ధన
పద్య
వెలగపూడి వెంగనామాత్య
160
శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం
దండకం
దండకం
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
196
కృష్ణం వందే జగద్గురుం
స్తోత్రాలు
స్తోత్రం
రామార్యులు
12
శ్రీకృష్ణ తారావళి
స్తోత్రాలు
స్తోత్రం
గంగప్ప
62
శ్రీకృష్ణ స్తోత్ర త్రయము
స్తోత్రాలు
స్తోత్రం
N/A
24
శ్రీకృష్ణ స్తోత్రాణి
స్తోత్రాలు
స్తోత్రం
N/A
64
కృష్ణకర్ణామృతం
శతకాలు
పద్య+తాత్పర్య
N/A
33
కృష్ణ శతకం
కీర్తనలు
గేయ
దుర్గారావు
77
కృష్ణ దాసి -మధుర భక్తి గేయములు
కీర్తనలు
పాటలు
రాజా వెంకటాద్ర్యప్పారావు
398
కృష్ణ లీలా తరంగిణి

భక్తి పాటలు
AdityaDevotional - శ్రీ కృష్ణ భక్తి పాటలు
భక్తి పాటలు
My3BhakthiSongs - శ్రీ కృష్ణ భక్తి పాటలు
భక్తి పాటలు
MyBhaktiTV - శ్రీ కృష్ణ భక్తి పాటలు


  4) అధ్యయన విధానం:
 


  5) శ్రీ కృష్ణ సంబంద వెబ్ సైట్స్:
http://telugubhagavatam.org/
http://www.iskcon.org/
http://www.iskconbangalore.org/
సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు     :  www.sairealattitudemanagement.org
తెలుగు భక్తి వీడియోలు    :  www.telugubhakthivideos.org
సంప్రదించుటకు             :  sairealattitudemgt@gmail.com
నూతన సమాచారం         :  https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*