భగవద్గీత పై అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    
ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు నమస్కారాలు,
 
సాయినాధుని కృపవల్ల భగవద్గీత సంబంద  ఉచిత పుస్తకాలను(eBooks),ప్రవచనాలను(Videos), సినిమాలను, ఇంటర్నెట్ లో 
సేకరించి  ఒకేచోట అందించటం జరిగింది. కావున ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని భగవద్గీత పై అధ్యయనం,పరిశోదన చేసి శాంతి, 
సంతోషం, ధైర్యం, జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, మంచి అలవాట్లు పొందగలరని ఆశిస్తున్నాము.మీకు సేవ చేసుకొనే అవకాశం ఇచ్చినందుకు 
కృతజ్ఞతలు.ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు
తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము.మీ వల్ల వారి జీవితమలో మంచి జరిగితే మీ జన్మ ధన్యత పొందినట్లే. 

అధ్యయనం చేసే విధానం ఈ లింక్ లో గల చిత్రంలో వివరించబడినది.అలాగే చివరలో కూడా ఇవ్వబడినది

  1) సంక్షిప్తంగా భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోగలరు(సినిమా ద్వారా):
      మొదట మహాభారతం సంబంద సమాచారం క్లుప్తంగా ఈ లింక్ ద్వారా  తెలుసుకోగలరు  2)  భగవద్గీత  పై గురువులు  చెప్పిన ప్రవచనాలు వినుట:
ఉపన్యాసకులు                                     ప్రవచనం
------------------                                   ----------------
విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి
సంపూర్ణ భగవద్గీత - శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి గారిచే  ప్రవచనం
పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి
భగవద్గీత - శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2012
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
భగవద్గీత - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
సుందర చైతన్య స్వామి
భగవద్గీత - శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014
చాగంటి కోటేశ్వరరావు
భగవద్గీత - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-1 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-2 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-3 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-4 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-5 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-6 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-7 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-8 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-9 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-10 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-11 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-12 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-13 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-14-శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-15 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-16 - శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-17-శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
చలపతిరావు
భగవద్గీత-అధ్యాయం-18-శ్రీ చలపతిరావు గారిచే  ప్రవచనం-2015
విద్యాస్వరూపానంద స్వామి
భగవద్గీత-సాంఖ్య యోగం - శ్రీ విద్యాస్వరూపానంద స్వామి గారిచే  ప్రవచనం
యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు
భగవద్గీత తాత్పర్య సారము - శ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
చిన్న జీయర్ స్వామి
గీతార్ధ సంగ్రహం - శ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2013
ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్
మోక్షానికి ఒక గీత శ్లోకం - శ్రీ ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్  గారిచే ప్రవచనం-2011
గరికిపాటి నరసింహారావు
నిత్య జీవితంలో భగవద్గీత - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014
యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు
భగవద్గీత లో శాస్త్రీయ దృక్పధము - శ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
చిన్న జీయర్ స్వామి
భగవద్గీత-శ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2014
పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి
భగవద్గీత వివరణ - శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014
శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య
భగవద్గీత - శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య గారిచే ప్రవచనం
చిన్న జీయర్ స్వామి
భగవద్గీత - శ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి గారిచే  ప్రవచనం-2015
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
భగవద్గీత - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2009
 
భగవద్గీత(ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) -సినిమా
 
భగవద్గీత -ఘంటసాల
 
భగవద్గీత  3)  భగవద్గీత పై గురువులు వ్రాసిన  గ్రంధాలు చదువుట:
వర్గం
-----
రూపం
------
రచించిన,అనువదించిన,వారు
---------------------------------
పేజీలు
--------
చదువుటకు,దిగుమతి కొరకు లింక్ పై క్లిక్ చేయండి
-----------------------------------------------------------
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
అధగధానంద
346
యథార్ధ గీత
భగవద్గీత
వచన
విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి
98
గీతా ముచ్చట్లు
భగవద్గీత
వచన
సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ
270
భగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచన
భగవద్గీత
వచన
N/A
82
భగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నం
భగవద్గీత
వచన
ఇలపావులూరి పాండురంగరావు
196
గీతామృతం
భగవద్గీత
వచన
వెంపటి సూర్యనారాయణ
297
గీతా ప్రవచనములు
భగవద్గీత
వచన
బల్మూరి రామారావు
72
జీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గము
భగవద్గీత
వచన
కొండేపూడి సుబ్బారావు
60
గీతా సంగ్రహము
భగవద్గీత
వచన
రామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి
145
గీతా భోధామృతము
భగవద్గీత
వచన
రంగారెడ్డి
508
గీతా సంహిత
భగవద్గీత
వచన
బాలగంగాధర పట్నాయక్
99
భగవద్గీతా పరిచయము
భగవద్గీత
వచన
జటావల్లభుల పురుషోత్తం
142
భగవద్గీతా ప్రవేశము
భగవద్గీత
వచన
చెలసాని నాగేశ్వరరావు
443
గీతా వ్యాసములు-2
భగవద్గీత
వచన
స్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి
178
గీతామృత సార సంగ్రహము
భగవద్గీత
వచన
పాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి
118
స్థిత ప్రజ్ఞుడు - భక్తుడు
భగవద్గీత
వచన
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
40
గీతా వచనము
భగవద్గీత
వచన
బాలగంగాధర తిలక్
543
గీతారహస్యము
భగవద్గీత
వచన
ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి
177
గీతోపదేశతత్త్వము-1
భగవద్గీత
వచన
చల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి
548
భగవద్గీతా విజ్ఞానము
భగవద్గీత
వచన
కృష్ణారావు
55
శ్రీ కృష్ణుని గీతావాణి
భగవద్గీత
వచన
వినోభాబావే
67
గీతామూలం
భగవద్గీత
వచన
దొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి
281
భగవద్గీతా హృదయము
భగవద్గీత
వచన
కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు
221
భగవద్గీతా మననము
భగవద్గీత
వచన
యడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి
91
గీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతం
భగవద్గీత
ప్రశ్న+జవాబు
నండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ
151
గీతా హృదయము-జ్ఞానయోగం
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
వేంకట శేష హనుమంతరావు
495
గీతా శాస్త్రం
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
N/A
890
గీతా తత్త్వవివేచనీ
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
N/A
427
భగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహిత
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
N/A
143
శ్రీగీతారాధన
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
సదానంద భారతి
455
శ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
మలయాళ స్వామి
691
మలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీత
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
నిర్మల శంకర శాస్త్రి
318
నీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
దేవిశెట్టి చలపతి రావు
980
భగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలు
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
చలసాని నాగేశ్వరరావు
480
గీతా యోగము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
గరికపాటి లక్ష్మికాంతం
266
గీతా భావార్ధ చంద్రిక
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
ఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి
168
భగవద్గీత విజ్ఞానదీపిక
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
కీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు
998
శ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
కొండేపూడి సుబ్బారావు
371
గీతామృతము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
35
వాసు దేవః సర్వం
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
41
గీతా మాధుర్యం
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
అమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు
42
గీతా వచనము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
N/A
161
గీతా మహత్యం
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
N/A
212
గీతా మాధుర్యము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి
113
రెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీత
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
మాకం తిమ్మయ్య
312
స్వస్వరూప సంధానము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
దయానంద పొన్నాల
212
అస్పర్శ యోగము-1,2
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
నిత్యానందులు
462
శత పత్రము-గీతా శాస్త్రము
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
ఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య
282
అనాసక్తి యోగం
భగవద్గీత
పద్య+తాత్పర్య
సుబ్రహ్మణ్యం
200
మదాంధ్ర భగవద్గీత-2
భగవద్గీత
పద్య
పురాణపండ కృష్ణమూర్తి
40
భగవద్గీత-పారాయణ
భగవద్గీత
పద్య
కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు
179
మద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణ
భగవద్గీత
పద్య
రంగారామానుజమహాదేశిక్
102
భగవద్గీత
భగవద్గీత
గేయ
దుర్గారావు
139
భగవద్గీత - గీతికలలో
భగవద్గీత
గేయ
తూపల్లి కృష్ణ మూర్తి
56
భగవద్గీత - పద్య కావ్యము
భగవద్గీత
గేయ
సూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి
139
భగవద్గీత - గేయ మాల
భగవద్గీత
గేయ
కసిరెడ్డి
150
భగవద్గీత - గేయ కృతి
భగవద్గీత
బుర్రకథ
శ్రిమూర్తి
36
భగవద్గీత - బుర్రకథ 


  4) అధ్యయన విధానం:

సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
తెలుగు భక్తి పుస్తకాలు     :  www.sairealattitudemanagement.org
తెలుగు భక్తి వీడియోలు    :  www.telugubhakthivideos.org
సంప్రదించుటకు             :  sairealattitudemgt@gmail.com
నూతన సమాచారం         :  https://web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
నూతన సమాచారం      నూతన సమాచారం       :  web.facebook.com/SaiRealAttitudeMgt
  * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*